Har sikra vegen på Geitanger

Dei fire fastbuande på den vesle øya Geitanger i Hjeltefjorden kan omsider vera trygge på at den kommunale vegen ikkje risikerer å verta skylt på sjøen under første vinterstorm.

Les meir

«Oppgraderer» skulevegar til «svært farleg»

Trafikksikringsarbeidet i Fjell klarar ikkje halda følgje med utbygginga. Til neste møte i Komite for Drift og forvaltning tilrår rådmannen at tre skulevegar får endra status til ”særleg farleg”, slik at skuleelevane kan få fri skuleskyss.

Les meir

Indrevik med forslag til Vegdirektøren

Tom Georg Indrevik.

Vegdirektoratet bør vurdera å seinka krava til standard på veg og trafikksikringstiltak på kommunale vegar. Dagens krav gjer det vanskeleg for vekstkommunar som Fjell å finansiera naudsynte utbetringar, meinar varaordførar Tom Georg Indrevik.

Les meir

Fjell vil subsidiera børsnotert utbyggingsgigant

FrP-representanten Daniel Victor Sandvik køyrer nærast over tærne til skuleelevane når han køyrer over Gamle Straumsbru. Den underskotstruga vekstkommunen Fjell kan likevel koma til å subsidiera den børsnoterte utbyggjargiganten Veidekke ASA med fleire millionar kroner dei komande åra, vert utbyggingsavtalen for Straume Sjøfront vedteken.

Les meir

0-visjon for trafikksikring

Bildøyvegen. Trafikksikring

Behovet for trafikksikringstiltak i Fjell er kostnadsrekna til oppunder 500 millionar kroner. Investeringsramma for 2016 er på fem millionar.

Les meir