Underskriftsaksjon for Straumsundet

Det er nok no! Brukarane av Straumsundet inviterer båtlag, velforeiningar og andre organisasjonar med tilknytning til Straumsundet og kystkultur til underskriftsaksjon for trygg ferdsle i Straumsundet i framtida.

Les meir

– Askøy-skulen treng fleire lærarar

For å få fleire lærarar i klasseromma bør Askøy auka løyvingane til skule med 15 – 20 millionar komande åra. For å handtera situasjonen bør kommunen redusera folkeveksten og stilla strengare rekkefølgjekrav til skuleutbygging i samband med nye reguleringsplanar. – Askøy-skulane treng fleire lærarar, særleg i 1. – 4. klasse, seier Arild Raftevoll, kommunestyrerepresentant for […]

Les meir

Har politikarane slutta å lytta?

425 underskrifter frå innbyggjarane på Vindenes, Angeltveit, Landro og Solsvik var det som skulle til for å få kommunestyret i Fjell til å vedta å leggja traseen for Øygardsvegen utanom dei mest tettbygde bygdene i Nordre Fjell. Det var i 1976. 35 år seinare verkar det som om dei tallause argumenta mot Statens vegvesen sitt […]

Les meir