Utsette tomtesalet

For rimeleg? For dyrt? eller kanskje kremtomten i sjøkanten på Rong burde ha vore lyst ut på den offentlege marknaden?

Les meir

Kommentar: Verdilaus sørviserklæring

Plan- og utbyggingssjefen i Fjell sitt framlegg til sørviserklæring er meint å skulla understreka små og store utbyggjarar sitt kundetilhøve til kommunen. For alle oss andre er framlegget verdilaust.

Les meir

Gult, grønt eller lure-gult på Rongøy?

Dei sjønære einebustadtomtane på Rong har gått unna i langt raskare tempo enn politikarane hadde våga håpa på då dei laga dei første reguleringsplanane på 1970-talet. No vurderer formannskapet i Øygarden å regulera inntil 550 nye bustadar på øya.

Les meir

Ekspropierer på vegne av privat utbyggjar

Ekspropiasjon er eit fyord for Høgre og FrP, seier dei. For den private utbyggjaren Havblikk Invest AS er kommunestyret i Sund likevel villig til å gjera eit unntak på Glesvær.

Les meir