Får ikkje konsekvensar

Kommuneadvokat Dag-Heine Bjørndal sitt private engasjement i barnevernssaker vil ikkje føra til at Fjell kommune ser med friske auge på andre kontroversielle saker der Bjørndal har vore involvert.

Les meir