Bruvedlikehaldet nedprioritert i fylkesbudsjettet

Talet på omkomne etter brukollapsen i Genova har no kome opp i 43. Men det er ikkje berre i Italia at styremaktene nedprioriterer bruvedlikehaldet.

Øygarden24.no

13 bruer i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy har eit samla behov for vedlikehald på 153 millionar kroner. På fylkesbudsjettet for 2018 er det sett av 15,4 millionar – til fordeling i heile fylket.

View original post 393 fleire ord

Bruvedlikehaldet nedprioritert i fylkesbudsjettet

13 bruer i Fjell, Sund, Øygarden og Askøy har eit samla behov for vedlikehald på 153 millionar kroner. På fylkesbudsjettet for 2018 er det sett av 15,4 millionar – til fordeling i heile fylket. Continue reading «Bruvedlikehaldet nedprioritert i fylkesbudsjettet»

Ser ei framtid i risikobasert vedlikehald

Situasjonen på olje- og gassmarknaden oppfordrar til nytenking, også når det gjeld vedlikehald av subsea-utstyr. Dagleg leiar Nils Fredrik Fjærvik i CCB Subsea AS ser ei framtid i risikobasert vedlikehald. Continue reading «Ser ei framtid i risikobasert vedlikehald»