Planlegg byggjestart for «Skamma i Straumsundet»

For å spre risikoen i samband med bygginga av det kontroversielle bustadprosjektet Straume Sjøfront har Veidekke Eiendom henta inn Stangelandgruppen og Trend Eiendom. Continue reading «Planlegg byggjestart for «Skamma i Straumsundet»»

Underskriftsaksjon for Straumsundet

Det er nok no! Brukarane av Straumsundet inviterer båtlag, velforeiningar og andre organisasjonar med tilknytning til Straumsundet og kystkultur til underskriftsaksjon for trygg ferdsle i Straumsundet i framtida.

Continue reading «Underskriftsaksjon for Straumsundet»

Raseringa av Nordre Bildøy har starta

Dei to høgspentlinjene frå Straume til Bildøy skal leggjast i bakken.
Dei to høgspentlinjene frå Straume til Bildøy skal leggjast i rør i bakken.

Gravemaskinene har innteke den skogkledde åsen mellom R555 og skuleområdet på Nordre Bildøy. Heile åsen skal vekk. Anleggsmaskinene har tilkomst over idrettsbana, og snart byrjar skulane att…
Continue reading «Raseringa av Nordre Bildøy har starta»

Til Ernst – Kjærleg helsing Steinar

Ernst Einarsen, kommunestyrerepresentant i Fjell og direktør for Sartor Holding, kan feira jul i trygg visse om at han dei neste åra er sikra innbetalingar på kontoen på over 50 millionar kroner, takka vera vedtaka som vart fatta i det sterkt avkorta kommunestyret torsdag.

Les meir

Rådmannen vil kjøpa i Straumehagen – utan anbod

Utbyggjarane har lenge slite med å få seld husværa i den planlagte blokka Straumehagen. No føreslår rådmannen å strekkja ut ei hjelpande hand til Sartor Holding, OBOS og Veidekke. Kjøpet fell utanfor kravet om anbod på offentlege innkjøp, hevdar rådmannen.

Continue reading «Rådmannen vil kjøpa i Straumehagen – utan anbod»

– Ueigna til bading!

Mange spørsmål og sterkt engasjement: fv.
Mange spørsmål og sterkt engasjement.

Ei avrunding av det sørvestre hjørna av fyllinga i Straumsundet kan vera mogeleg å få til med ein søknad om dispensasjon frå reguleringsplanen. Dette vart klart under dagens synfaring med Veidekke og KPU på den kontroversielle fyllinga til Straume Sjøfront. Continue reading «– Ueigna til bading!»