Difor er folkevekst så viktig

Både politisk og administrativt i Fjell kommune vert auke i folketalet sett som positivt for utviklinga av kommunen i eit langsiktig perspektiv.

Les meir